ბაკურ სვანიძე – ნიკა გვარამიას: რას მიაღწიე ბიჭო? ტრაკზე კოცნასაც არ ერიდები

ჟურნალისტი ბაკურ სვანიძე ნიკა გვარამიას მიმართავს

“აი, მართლა რამდენჯერმე დავწერე და წავშალე რა!
დ ა ვ ი ღ ა ლ ე უკვე ამ უ ტ ი ფ ა რ ნაგვებზე კომენტარებით!
რაზე ამბობს ეს ტ ლ უ “ყველაფერს ჩემით მ ი ვ ა ღ წ ი ე ო”????
რას მიაღწიე ბიჭო?
იმას, რომ სხვა ა დ ა მ ი ა ნ ე ბ ი ს ბედი ფ ე ხ ე ბ ზ ე გეკიდა????
რომ ქ ა თ მ ე ბ ი ვ ი თ წირავდი ადამიანებს????
რო დაგინახეს ეგეთი ყველაფერზე წამსვევლი ნ ა გ ვ ი ს გ რ ო ვ ა
ხარ და ტ რ ა კ ზ ე კოცნასაც არ ერიდები, იმიტომაც გახდი
პ რ ო კ უ რ ო რ ი და ბ ი ნ ძ უ რ ი საქმეების შემსრულებელი!
და იმიტომაც ხარ ახლა მაგ მ ძ . ნ ე რ ი ს კ ა ს რ ი ს დირექტორი!
ეგ არის “მიღწევა”????
აი, ეგეთი გ ა ბ ო რ ო ტ ე ბ უ ლ ი რომ იყავით ამ ცხოვრებაზე
რასაც მანდ წერ, იმიტომაც ხართ ეგრე ყველა ს ი ბ ი ნ ძ უ რ ე ზ ე
წამსვლელი გ უ ლ ი ს ა მ რ ე ვ ი უტიფრები!
გ ა ჭ ი რ ვ ე ბ ა ც მინახავს და ს ო ფ ე ლ ი ც არ არის
ჩემთვის უცხო! ს ა ჭ ა მ ი ა ს ე რ ი ს ტალახში
მაქვს გატარებული ბავშვობის ყველაზე ბედნიერი წლები!
პ უ რ ი ს ფული არ მქონდა ხშირად და მ ე ზ ო ბ ლ ე ბ ი ს
მოწოდებულ ცომს ვხარშავდით და იმას ვჭამდით!
მაგრამ შენნაირი და თქვენნაირი პ რ ო ჭ ი მაინც არ გავხდი!
ნ ა ვ თ ლ უ ღ ი ს ბაზარშიც ვმდგარვარ ორი კაპიკი რომ მეშოვა
15 წლის ბიჭს და არც არაფერი მიუკადრისია ცხოვრებაში!
არ ვაპირებ ახლა ამით მ ა რ ი ა ჟ ო ბ ა ს!
მაგრამ სხვა ადამიანების გ ა წ ი რ ვ ი თ და
სხვებისთვის ც ხ ო ვ რ ე ბ ი ს დანგრევის ხარჯზე
საკუთარი ცხოვრების აწყობა არასოდეს ვ ი კ ა დ რ ე !!!!
აი, ეს არის ჩემნაირებსა და შენნაირებს შორის განსხვავება!
მართლა ს ა ი ნ ტ ე რ ე ს ო ა, რატომ არის
მედიის 90 პროცენტი გავსებული შენნაირი
ყველაფრის მკადრებელი უტიფარი “ს ო ფ ლ ე ლ ე ბ ი თ”????
შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ი თ მოხდა ეს?
უამრავ სოფლად მცხოვრებს ვიცნობ, ვინც შენზე, ჩემზე და ბევრზე
გაცილებით კ ა რ გ ი ადამიანი და ღრმად გ ა ნ ა თ ლ ე ბ უ ლ ი ა!!!!
რატომ ისინი ვერ “ა ღ წ ე ვ ე ნ” შენსავით და თქვენსავით????
იმიტომ რომ ყველაფერი არ იკადრეს!
სხვა ადამიანების ბ ე დ ი ფეხებზე არ დაიკიდეს!
სხვათა წ ა მ ე ბ ი ს ხარჯზე თავისის აწყობა არ იკადრეს!
და რასაც ბ ჟ უ ტ უ რ ო ბ თ ეგეც დ ე მ ა გ ო გ ი ა ა !!!!
თქვენ უბრალოდ “სოფლელები” კი არა, ბ ო ღ მ ი ს გ ა ნ
და გ ა ბ ო რ ო ტ ე ბ ი ს გ ა ნ ყველაფერზე წამსვლელი
სოფლელები ხართ! ამაშია საქმე!!!!
“პ რ ო ვ ი ნ ც ი ა ლ ი ზ მ ი” არ არის ქ ა რ თ უ ლ ი სიტყვა
და ის არც “გ რ ე ჩ ი ხ ა ს” გამოუგონია და არც ვ ა ს ა ძ ე ს !!!!
მ ს ო ფ ლ ი ო შ ი ა ცნობილი “პროვინციალების”
განსაკუთრებული მიდრეკილება “მიზნის მიღწევისაკენ” და
ის, რომ ამ ტიპის ადამიანები “მიზნის” მისაღწევად
ძ მ ა ს გაყიდიან!!!!!!
ხოლო 90-ანების ბოლოდან საქართველოში
შენნაირ პროვინციალ დ ა მ პ ლ ე ბ ს განსაკუთრებით ფართო
ასპარეზი გაუხსნეს და ვინც არ იკადრა ც ი ლ ი ს მ წ ა მ ე ბ ლ ო ბ ა,
ახვრობა, ს ი ბ ი ნ ძ უ რ ე და სხვა ადამიანების გაწირვა,
ისინი დაბლოკეს, ჩაწიხლეს და გზა გადაუკეტეს!
ასე იყო ეს და ამიტომ გაივსო სწორედ მედია
მართლაც ქ ა ჯ ი და ბ ი ნ ძ უ რ ი “პროვინციალებით”!!!!
და არა პ ა ტ ი ო ს ა ნ ი და განათლებული ს ო ფ ლ ე ლ ე ბ ი თ!
ახლა ს ი მ ა რ თ ლ ე გეტაკათ ც ხ ვ ი რ შ ი და იმიტომაც
წკნავით და დ ე მ ა გ ო გ ო ბ თ!
არა უშავს, ნამდვილად მოვა დრო, ყველაფერი თავის ადგილზე
დადგეს და ყველა თავის ტ რ ა კ ზ ე მოჯდეს!
ა უ ც ი ლ ე ბ ლ ა დ მოვა!”
-წერს ბაკურ სვანიძე

Comments
Loading...