ბაკურ სვანიძე: ქართველმა ეს თესლი და ახვარი ოსმალო ძმად და “მეგობრად” როგორ უნდა მიიღოს?

“ვ ა ი მ ე !!!!
“რ უ ს უ ლ ი პროპაგანდაო” – გაჰკიოდნენ და რამძლავრი ყოფილა ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო შ ი რეალურად პ ა ნ – ო ს მ ა ლ უ რ ი
ბინძური პ რ ო პ ა გ ა ნ დ ა!!!!რეებს ვკითხულობ! ადამიანებო, თუ ამაში მართლა ფ უ ლ ს იღებთ, საბოლოოდ ამას
არც ე რ ი შეგარჩენთ და არც ბ ე რ ი!!!! ამხელა პ ა ს უ ხ ი ს მ გ ე ბ ლ ო ბ ი ს როგორ არ გ ე შ ი ნ ი ა თ?
ასე უ პ ა ს უ ხ ი ს მ გ ე ბ ლო დ როგორ აცხადებთ – თ უ რ ქ ე თ ი ჩვენი “ყ ო ფ ი ლ ი მტერია” და ახლა უკვე
მ ე გ ო ბ ა რ ი ა ო? რომ ეს ქვეყანა “ნ ა ტ ო ს” წევრია და ამიტომ მისგან ს ა შ ი შ რ ო ე ბ ა არ გველისო????
არ გ ე შ ი ნ ი ა თ, რომ მოვა დრო და პასუხს აგებთ ამ დანაშაულებრივი პროპაგანდისთვის?
ხალხო! თურქეთი ჩვენი მტერი განა არ არის, არამედ “ვ ე რ” არის!!!! რ უ ს ე თ ი ს ფაქტორი აკავებს მას!
რუსეთის სტრატეგიულ ინტერსესს ს ა მ ხ ე დ რ ო ძალით ვ ე რ დაარტყამს! თორემ როგორც კი რ უ ს ე თ ი ამ რეგიონში დ ა ს უ ს ტ დ ე ბ ა
თურქეთი ღ ო რ ა დ აღარ ჩაგაგდებს ისე გადაგივლის! თუ მანამდე ჩრდილეოთ კ ა ვ კ ა ს ი ი დ ა ნ დაძრულმა
ზ ვ ა ვ მ ა არ წაგვიღო! არ დამიწყოთ ახლა – “ო ც დ ა მ ე ე რ თ ე საუკუნეა და ლ ე კ ი ა ნ ო ბ ა აღარ იქნებაო!” –
ოცდამეერთე საუკუნეში დააჭრეს ყ ე ლ ე ბ ი სირიასა და ქურთისტანში ქ რ ი ს ტ ი ა ნ ე ბ ს!!!!
ბიჯოოოოოოოოოოოო!
თქვენ რომელიმეს მართლა გგონიათ რომ ე რ ე კ ლ ე ზ ე მეტი ტ ვ ი ნ ი გაქვთ? ან მართლა გგონიათ რომ ერეკლეს უ ყ ვ ა რ დ ა რუსები????
მაინცადამაინც “მ ო ქ მ ე დ” მტრად უინდა გადაიქცეს ისევ თ უ რ ქ ე თ ი და ო ჯ ა ხ ე ბ ი უნდა დაგა**ან თავზე სელჩუკებმა,
რომ მერე თქვათ – უი, უი, მტერი ყოფილაო???? მ ი ი ღ ე ბ თ ამას, გ პ ი რ დ ე ბ ი თ, თუ გონს არ მოხვალთ! ბიჯო!
პლეხანოვზე მარტო ქ ა ლ ი ვერ გადის ქუჩაში ამ დ ო ნ ღ უ ზ ე ბ ი ს შიშით! ა ჭ ა რ ა შ ი უარესი ხდებაო – მეუბნებიან!!!!
რომელი რ უ ს ი იზამდა მაგას რომ ქალი ქუჩაში შეეწუხებინა???? არ ვამბობ “გაბედვაზე”!
ამ დ ო ნ ღ უ ზ ე ბ ზ ე გაცილებით შეგნებული ხალხია!!!! ბიჯო! მთლად ნუ გადახვალთ ჭკუიდან ტო!
ქ ა რ თ ვ ე ლ მ ა ეს თესლი და ახვარი ო ს მ ა ლ ო ძმად და “მ ე გ ო ბ რ ა დ” როგორ უნდა მიიღოს?
და მერე სხვას ეძახით “მ ო ღ ა ლ ა ტ ე ს”???? იცით თქვენსა და ჩემს შორის გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ ე ბ ა რა არის?
მე არსად არასოდეს მითქვამს რომ რუსი ჩვენი მეგობარია! თქვენ კი ამ ნაბოზარ თურქებს “მეგობრებს” ეძახით!!!!
ჩვენ ორ მტერს შორის ნაკლები ზ ი ა ნ ი ს მომტანი უნდა ავირჩიოთ!!!!!
ჩვენ მ ე გ ო ბ ა რ ი არ გვყავს!!!! და თუკი ვინმე დღეს ჩვენი მ ტ ე რ ი ა –
ეს პირველ რიგში სწორედ ო ს მ ა ლ ო ა !!!!
ა ზ რ ზ ე მ ო დ ი თ ხ ა ლ ხ ო..”

-წერს ბაკურ სვანიძე სოციალურ ქსელში

Comments
Loading...