ბაკურ სვანიძე: “სულ 10 წუთია ვუყურებ “რ უ ს თ ა ვ ი 2″-ს და ამდენი რ ე გ ვ ე ნ ი სად შეიკრიბა ერთად????”

“სულ 10 წუთია ვუყურებ “რ უ ს თ ა ვ ი 2”-ს
და ამდენი რ ე გ ვ ე ნ ი სად შეიკრიბა ერთად????
“ქ ა რ თ ვ ე ლ ი ხ ა ლ ხ ი ს” სახელით ნუ ლაპარაკობთ
თქვე რ ე გ ვ ე ნ ო დ ე დ ა კ ა ც ე ბ ო!!!!
ქართველ ხალხს ე ზ ი ზ ღ ე ბ ით!
გამოდიან და არახუნებენ რარაც რეგვნოიბებს!
სიტყვენი “თ ვ ა ლ ს ა ზ რ ი ს ი თ” და “მ ი მ ა რ თ ე ბ ა შ ი”
და “ს ე ნ ს ი ტ ი უ რ ი” და… მიდიი
არახუნებენ!!!!
აი, თუ ვინმეს ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო ს გადარჩენა რეალურად უნდა
თქვენნაირ მძმე რ ე გ ვ ნ ე ბ ს უნდა ჩააგდებინოს ენა!
გ უ ლ ი ს რ ე ვ ა!!!!
უ წ ი გ ნ უ რ ო ბ ი ს და
ცარიელი თავების ზეობა!”

წერს ბაკურ სვანიძე სოციალურ ქსელში

Comments
Loading...