ბექა შენგელია თამაზ ჭაღალიძეზე, რომელიც საქართველოს განადგურებით იმუქრება

სამწუხაროა ამ პიროვნებას პირადად ვიცნობ დამიჯერეთ ხალხო ეს ასეთი არ იყო როგორც თვითონ იმუქრება რომ მოკლავთო ქრისტიანებსო ანუ მართმადიდებლებსო კარგად მახსოვს მისი სიტყვები ბექა საქართველოს თუ დასჭირდება ჩემი გვერდში დგომაო მე მზად ვარ თავი შევაკლა და დავიცავ ყველა რელიგის მიმდევარსო მაგრამ საუბედუროსდ მას ძალიან დიდი ფული გადაუხადეს ისლამური ტერორისტულმა ორგანიზაციამ ეს არეულობა აწყობს ნაც.ხროვის ბანდის წევრებს მერე რომ სალაპარაკო მიეცეს რომ ქართული ოცნება ვერ იცავსო სახელმწიფო უსაფრთხოებასო მაგრამ მე პირადა ხაზ გასმით ვაცხადებ რომ თამაზ ჭაღალიძეს პირადად ვიცნობ არა მარტო მას მთლიანად მის ოჯახსაც ვერ აცნობიერებს რომ რას ამბობს კიდევ ერთი ფაქტი მინდა გავიხსენო თამაზ ჭაღალიძე ჩემს გვერდით იდგა 07.11.2007 წელს თბილისში საპროტესტო აქციების დროს ის ბათუმელი არ არის ის ცხოვრობს ჩოხატაურის რაიონი სოფელ ზოტში და მამისი ყოფილი პოლიცის თანაშრომელი იყო ჩოხატაურის პოლიცის განყოფილებაში მუშოაბდა რიგითი თანაშრომელი იყო მე პირადად ვეუბნები თამაზ რატომ ხარ ასეთი აგრესიული ჩვენს მიმართ შენ ხომ საქართველოს მოქალაქე და საამაყო შვილი იყავი შენ მართლა მოღალატევ ერის გამყვიდელო ვერ ეღირსები ქართველი ერის განადგურებას მე პირად გეუბნები ბექა შენგელია აქედან მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სახელმწიფო უშიშროების სამსახურს რომ ამ პიროვნებაზე აღიძრას ს.ს.კოდექსი მუხლი 314. ჯაშუშობა.

1. უცხო ქვეყნისათვის, უცხოეთის ორგანიზაციისათვის ან მათი
წარმომადგენლისათვის საქართველოს სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი
ნივთის, დოკუმენტის, ცნობის ან სხვაგვარი მონაცემის შეგროვება, შენახვა ან
გადაცემა ანდა გამოძალვა ან გატაცება მათთვის გადაცემის მიზნით, აგრეთვე
საქართველოს ინტერესის საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის ან უცხოეთის
ორგანიზაციის დავალებით სხვა ინფორმაციის შეგროვება ან გადაცემა,-
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე.
2. ჯაშუშობა, ჩადენილი ომიანობის ან შეიარაღებული კონფლიქტის დროს, ან
რამაც საქართველოს ინტერესისათვის მძიმე შედეგი გამოიწვია,-
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან ოც წლამდე. და ს.ს.კოდექსის მუხლი 319. უცხო ქვეყნისათვის, უცხოეთის ორგანიზაციისათვის ან
უცხოეთის კონტროლს დაქვემდებარებული
ორგანიზაციისათვის მტრულ საქმიანობაში დახმარება
უცხო ქვეყნისათვის, უცხოეთის ორგანიზაციისათვის ან უცხოეთის
კონტროლს დაქვემდებარებული ორგანიზაციისათვის დახმარება ისეთ საქმიანობაში,
რომლის მიზანია საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესის ხელყოფა, თუ არ
არის ამ კოდექსის 308-ე, 310-ე–314-ე, 318-ე, 322-ე–325-ე და 329-ე მუხლებით
გათვალისწინებული რომელიმე ქმედების ნიშნები,-
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თხუთმეტ წლამდე

აცხადებს ა/ო “თავისუფალი მომავლის” ერთ-ერთი დამფუძვნებელი ბექა შენგელია “mpress”-სთან საუბრისას

Comments
Loading...