გამოკითხვა(ხმის მიცემა) – ენდობით თუ არა საქართველოს საპატრიარქოს?

გამოკითხვა – ენდობით თუ არა საქართველოს საპატრიარქოს?

ენდობით თუ არა საქართველოს საპატრიარქოს

ვენდობი
ნაწილობრივ
არა
მიჭირს პასუხის გაცემა

Do Quizzes

Comments
Loading...