გამოკითხვა(ხმის მიცემა) – როგორ ფიქრობთ რამდენ ხანში მიგვიღებენ ევროკავშირში?

სააგენტო “ემპრესის” მორიგი გამოკითხვა – როგორ ფიქრობთ რამდენ ხანში მიგვიღებენ ევროკავშირში?

როგორ ფიქრობთ რამდენ ხანში მიგვიღებენ ევროკავშირში?

0-5 წელიწადში
05-10 წელიწადში
10-15 წელიწადში
15-20 წელიწადში
არასდროს

Do Quizzes

Comments
Loading...