კახა კახიშვილი-ღირსეული მინისტრი ღირსეული ბიოგრაფიით

კახა კახიშვილი (დ. 22 მარტი, 1973 წელი, თბილისი) — საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრი 2015 წლის 1 აგვისტოდან.
განათლება
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი;
თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლა;
პროკურატურის თანამშრომელთა საკვალიფიკაციო გამოცდები;
ტურიზმის განვითარება რეგიონებში (ისრაელი);
საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სასერტიფიკაციო გამოცდები;
იუსტიციის მრჩეველი;
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი.
სამუშაო გამოცდილება
2014 წლის 7 ოქტომბრიდან 2015 წლის 1 აგვისტომდე სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო, მინისტრის პირველი მოადგილე
დღემდე სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი
სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმების უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს წევრი
ექსპერტთა კლუბის წევრი
2012-2014 წლის ოქტომბრამდე ევროპულ ფასეულობათა ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი
2012 წლიდან დღემდე საქართველოს ანტიკორუფციული საბჭოს წევრი
2012 წელი საარჩევნო სიის დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის წევრი, არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან
2011 წლიდან არასამთავრობო ორგანიზაცია “საზოგადოებრივი დამცველი” -სამართლებრივი დირექტორი
2010-2014 წლის ოქტომბრამდე საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატი
2008-2014 წლის ოქტომბრამდე საარჩევნო და პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორი
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო – მრჩეველი
კასპის, ხაშურისა და ქარელის მუნიციპალიტეტებში საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორის მოადგილე
შპს “კონსულტანტი” – დამფუძნებელი და დირექტორი
საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარეში
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის იურიდიული განყოფილება – უფროსი
საქართველოს სახალხო დამცველის რწმუნებული სამართალდამცავ ორგანოებში
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ადამიანის უფლებების დაცვის დარგში
საქართველოს გენერალური პროკურატურის კონტროლის სამმართველოს განყოფილება- უფროსი
საქართველოს გენერალური პროკურატურის საერთაშორისო ურთიერთობათა განყოფილების პროკურორი და საქართველოს გენერალური
პროკურატურის წარმომადგენელი ევროპის საბჭოში
საქართველოს გენერალური პროკურატურის სახელმწიფო უშიშროების, საბაჟო-საგადასახადო სამსახურებში მოკვლევაზე და ოპერატიულ-
სამძებრო საქმიანობის კანონიერებაზე ზედამხედველობის სამმართველო – პროკურორი
საქართველოს გენერალური პროკურატურის სახელმწიფო ბრალდების მხარდამჭერი სამმართველო – პროკურორი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი – ლექტორი
ქვემო ქართლის საოლქო პროკურატურა – უფროსი გამომძიებელი
ქალაქ თბილისის კრწანისის რაიონის პროკურატურა – სტაჟიორ-გამომძიებელი
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქალაქ თბილისის ისნის რაიონის შსს სამმართველოს საპატრულო-საგუშაგო სამსახური – პოლიციელი
ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი

Comments
Loading...