ხმაურის დადგენილი ნორმატივების დარღვევის შემთხვევაში, პირს შესაძლოა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისროს.

ხმაურის დადგენილი ნორმატივების დარღვევის შემთხვევაში, პირს შესაძლოა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისროს.

შესაბამისი ცვლილებები ,,ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში” შედის. საკითხზე ჯანდაცვის კომიტეტმა უკვე იმსჯელა და ცვლილებებს მხარი დაუჭირა.

რეგულაციების შემოღების წინადადებით პარლამენტს დედაქალაქის საკრებულომ მიმართა. ცვლილების მიხედვით, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი პასუხისმგებლობა იმ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე, ასევე დაწესებულებებზე გავრცელდება, რომლებიც ხმაურის დადგენილ ნორმატივებს დაარღვევენ.

კანონპროექტის განხილვა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტების სხდომებზე გაგრძელდება

წყარო :  Infonews.ge

Comments
Loading...