ომბუდსმენი: ბათუმის კლუბში სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით დისკრიმინაცია დადგინდა

საქართველოს სახალხო დამცველი განცხადებას ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ 2017 წლის 1 თებერვალს, კლუბ Sector 26–ის მიმართ სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით პირდაპირი დისკრიმინაცია დადგინდა.

ომბუდსმენის ინფორმაციით, ბათუმში კლუბ Sector 26–ის დაცვის თანამშრომლებმა მოახდინეს განმცხადებელთა, როგორც ლგბტ თემის წარმომადგენელთა იდენტიფიცირება და ისინი კლუბიდან გააგდეს.

სახალხო დამცველმა მიიჩნია, რომ განმცხადებლებს არ მიეცათ საშუალება თავიანთი შეხედულებისამებრ მოეხდინათ თვითრეალიზება და მათი სექსუალური ორიენტაციის შესაბამისად, საზოგადოების სრულწლოვანი წევრებისათვის ხელმისაწვდომი სერვისით ესარგებლათ.

სახალხო დამცველმა კლუბის ხელმძღვანელს რეკომენდაციით მიმართა, რომ მის მიერ საჯაროდ შეთავაზებული სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოს თანასწორობის პრინციპის დაცვით, რაც ასევე გულისხმობს კლუბის მომსახურე პერსონალისა და დაცვის თანამშრომლების მიერ კლუბის სტუმრების პატივისცემას, მათი სექსუალური ორიენტაციის ანდა სხვა მახასიათებლის მიუხედავად.

on.ge

Comments
Loading...