წინასწარი შეფასებით, 2017 წლის იანვარში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 5,2 პროცენტი შეადგინა. ინფორმაციას საქსტატი აქვეყნებს.

საქსტატი 2012 წლის იანვრიდან ყოველთვიურად ითვლის ეკონომიკის ზრდის
ყოველთვიურ წინასწარ შეფასებებს, რომელიც იანგარიშება უწყებრივი სტატისტიკის (დღგ-ის
გადამხდელი საწარმოების ბრუნვების, ფისკალური და მონეტარული მონაცემების) საფუძველზე.

“შეფასება გაკეთებულია წინა პერიოდის მონაცემებზე დაყრდნობით. შესაბამისად, რეალური
კვარტალური გაანგარიშებები შესაძლოა განსხვავდებოდეს წინასწარი შეფასებისგან,” – აღნიშნულია საქსტატის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

ფოტო: საქსტატი

on.ge