ზვიად ტომარაძე აშშ-ს ელჩს იან კელის მიმართავს

აშშ-ს ელჩს ბატონ იან კელის!

თქვენო აღმატებულებავ,
გავეცანი თქვენს დღევანდელ განცხადებას და შეშფოთებული ვარ, რადგან განცხადება არ ჯდება დიპლომატიურ ეტიკეტში, მოკლებულია რეალობასა და ფაქტების სიზუსტეს.
მოგახსენებთ, რომ სასამართლო გადაწყვეტილება იუსტიციის სამინისტროში 18:00-ზე შევიდა, ხოლო დილის 09:20-ზე გატარდა რეგისტრაციაში. აქედან გამომდინარე, გაუგებარია რას ნიშნავს თქვენს მიერ განცხადებაში აღნიშნული „შუა ღამეს განვითარებული მოვლენები“?
საქართველოს სამოქალაქო პროცესის 271-ე მუხლის საფუძველზე, სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილება კანონიერია და სამართლებრივად არავითარ კითხვას არ ბადებს. შესაბამისად თქვენს მიერ ამ პროცესში ეჭვის შეტანა საფუძველს მოკლებულია, მისი პოლიტიკურ პროცესად წარმოჩინება კი არაადეკვატური. რაც ჩრდილს აყენებს თქვენს დიპლომატიურ სტატუსს.
იმედს ვიტოვებ, სამომავლოდ თქვენს მიერ გაკეთებული ნებისმიერი განცხადება იქნება სამართლიანი, არგუმენტირებული და არ დატოვებს სუვერენული სახელმწიფოს საშინაო საქმეებში ჩარევის შთაბეჭდილებას!

პატივისცემით,
ზვიად ტომარაძე
დემოგრაფიული განვითარების ფონდის დირექტორი

(ინგლისური ვარიანტი)
To the Ambassador of the United States of America in Georgia
The Honorable, Ian C. Kelly

Your Excellency,
Today we have had the possibility to get acquainted with your statement regarding Rustavi 2 issue and would like to express our deepest concern and worry about it. The statement totally ignores the diplomatic code of ethics, absolutely lacks the reality and the accuracy to the facts.
Please be kindly informed that the judicial decision entered the Ministry of Justice of Georgia at 6:00 pm and was registered at 09:20 am. Hence the meaning of the “events that took place at midnight” marked in your statement is absolutely unclear.
According to the article 271 of the Civil Procedure Code of Georgia the court’s decision yesterday was absolutely legitimate and raises no further legal questions. Accordingly your doubt regarding the legitimacy of the process is groundless and the fact of presenting it as a part of political process inadequate that harms your diplomatic status.
We bear hope that every statement you make is fair, well-reasoned and leaves no impression of intervention in the internal matters of an independent sovereign state.

Yours Faithfully,
Zviad Tomaradze
Director at the Demographic Development Foundation

Comments
Loading...