ზვიად ტომარაძე: “ნაცმოძრაობის ტელევიზია (რუსთავი 2) მუდმივად აღვივებს ეროვნულ და რელიგიურ შუღლს.”

საქართველოს ორგანული კანონი:
“მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” მუხლი 36.
“საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შეუძლია აკრძალოს პარტია, რომლის მიზანია საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების დამხობა ან ძალადობით შეცვლა, ქვეყნის დამოუკიდებლობის ხელყოფა, ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა, ან რომელიც ეწევა ომის ან ძალადობის პროპაგანდას, აღვივებს ეროვნულ, კუთხურ, რელიგიურ ან სოციალურ შუღლს, ქმნის ან შექმნილი აქვს შეიარაღებული ფორმირება.”
კანონის მიხედვით “ნაციონალური მოძრაობა” უნდა აიკრძალოს, რადგან:
1. ნაცმოძრაობის პარტიის წევრებისგან ხშირად ისმის მოწოდებები საქართველოს ხელისუფლების ძალადობით დამხობის შესახებ.
2. ნაცმოძრაობამ დაარღვია ტერიტორიული მთლიანობა (ახალგორი, კოდორი)
3. ნაცმოძრაობის ტელევიზია (რუსთავი 2) მუდმივად აღვივებს ეროვნულ და რელიგიურ შუღლს.
4. გარდა ამისა ნაცმოძრაობა მუდმივად ძალადობდა საზოგადოებაზე არაადამიანური მეთოდებით და ისევე უნდა გასამართლდეს როგორც ფაშიზმი ნიუნბერგის პროცესზე.

დემოგრაფიული განვითარების ფონდის დირექტორი ზვიად ტომარაძე

Comments
Loading...